Opisy naszych sal znajdują się pod adresem
https://cak-gniazdo.pl/opisy-sal

Polityka współpracy

A.
Zajmujesz się klimatem, bioróżnorodnością i działasz dla ich ochrony? Czekamy na Ciebie i zapraszamy. Działamy oddolnie i bez systemowego, zewnętrznego finansowania - jednak wspieranie wydarzeń takich jak Twoje jest realizacją naszej misji. Nie oczekujemy od Ciebie pokrywania żadnych kosztów. Chcemy abyś działał razem z nami. Zapraszamy Cię do współtworzenia tego miejsca z nami. Stworzyliśmy je dla Ciebie.

B.
Robisz coś społecznego, niekoniecznie związanego z klimatem? Jesteś częścią grupy nieformalnej, NGO, czy po prostu masz pomysł na społecznie wartościowe działanie?  Kibicujemy wielu społecznym inicjatywom, ale są one często obok naszych kluczowych celów - tych związanych z ochroną klimatu i bioróżnorodności. Jeśli chcesz zorganizować wspólnie z nami wydarzenie - chętnie Cię wesprzemy. Oczekujemy jednak, abyś w ramach tej współpracy pokrył bezpośrednie i podstawowe koszty współorganizacji wydarzenia przez Gniazdo. Nie prowadzimy skomplikowanej księgowości, dlatego wyliczyliśmy je na stałą kwotę 85 zł za godzinę współorganizowanego przez nas wydarzenia w sali głównej (Bałtyk) i na 35 zł za godzinę współorganizowanego przez nas wydarzenia w pokoju warsztatowym (Wisła lub Odra). 

C.
Masz jakiś pomysł na potencjalnie ciekawą współpracę z Gniazdem? Chcesz je współtworzyć, masz pomysł na jakieś otwarte wydarzenie czy inną aktywność, które moglibyśmy wspólnie zorganizować? Porozmawiajmy o tym, jesteśmy zaciekawieni. Napisz nam o tym - kontakt@cak-gniazdo.pl.

Regulamin

1. Organizatorem oraz podmiotem odpowiedzialnym za działanie Gniazda Centrum Aktywizmu Klimatycznego jest Fundacja Aktywizmu Klimatycznego zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej pod numerem KRS 0000831087, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kruczej 17, posługująca się numerem NIP 8971876845 oraz REGON 385654269.

2. System rezerwacyjny Bookero służy do uzgodnienia terminu oraz wskazania nam, które Twoim zdaniem pomieszczenie będzie potrzebne do współorganizowanego z Gniazdem wydarzenia.

3. Wypełnienie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na wspólną organizację planowanego wydarzenia w Gnieździe i tym samym zawarciem porozumienia o jego współorganizacji przez Gniazdo. Współorganizacja naszego wydarzenia może być związana z rozliczeniem części pokrywanych przez nas kosztów związanych z jego współorganizacją, które pobierzemy od Ciebie w formie zryczałtowanej opłaty płatnej z góry. Rozliczenie to dokonywane jest za pośrednictwem operatorów płatności – payU oraz PayPal. System rezerwacyjny służy do uzgodnienia terminu współorganizowanego z Tobą przez Gniazdo wydarzenia oraz uzgodnienia przez nas, w którym pomieszczeniu możemy zorganizować nasze wspólne wydarzenie .

4. Uzgodnienie terminu  można w każdej chwili anulować korzystając z funkcjonalności systemu rezerwacyjnego. W przypadku anulowania terminu na co najmniej 72 godzin przed nim możliwy jest zwrot zryczałtowanej opłaty na poczet kosztów współorganizowanego wydarzenia pomniejszonej o koszty prowizji operatora płatności. 

5. Gniazdo zastrzega sobie prawo do rezygnacji z współorganizacji planowanego wydarzenia w sytuacji, gdy ocenimy, że planowane działanie znajduje się poza celami statutowymi organizatora Gniazda lub Gniazdo oceni, że nie dysponuje zasobami, które umożliwiają współorganizację planowanego wydarzenia. W takiej sytuacji niezwłocznie poinformujemy Cię o tym.

6. Faktury związane rozliczeniem kosztów współorganizowanego wydarzenia są wystawiane automatycznie na podstawie danych wskazanych w formularzu i wysyłane na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

7. Wskazując nam czas, jaki Twoim zdaniem będzie trwało współorganizowane przez Ciebie z Gniazdem wydarzenie prosimy pamiętać o czasie przeznaczonym na przygotowanie wydarzenia i Twoją pomoc w posprzątaniu po nim. Po zakończeniu współorganizowanego z Gniazdem wydarzenia oczekujemy, że pomożesz nam posprzątać pomieszczenia, w których odbywało się nasze wspólne wydarzenie (odkurzysz podłogę; umyjesz blaty; jeżeli w trakcie przestawiłeś wyposażenie pomieszczenia ustawisz je na powrót tak, jak było przed naszym wydarzeniem). Jeżeli zdarzy się tak, że będziesz wychodził z naszego wspólnego wydarzenia, jako ostatni zawsze wyłącz światła, zamknij okna w pomieszczeniach i zamknij starannie drzwi wejściowe. Jeśli w innych pomieszczeniach w Gnieździe są wciąż inne osoby - upewnij się, że mają one klucz i zamkną Gniazdo wychodząc.

8. Ponosisz odpowiedzialność za szkody powstałe z Twojej winy. Jeśli coś się stało a nikt z organizatorów Gniazda nie był tego świadkiem – daj znać, na pewno dojdziemy do porozumienia.

9. Wysokość kosztów związanych ze współorganizacją z Tobą przez Gniazdo  wydarzenia oraz sytuacje, w których nie są one pobierane określa polityka współpracy udostępniona na stronie.

10. Dokonanie rezerwacji związane jest z podaniem w formularzu danych osobowych. Zapewniamy, że dane są należycie chronione, a zakres danych, które zbieramy jest minimalny
a) Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
b) Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest  prawnie uzasadniony interes administratora [art. 6 ust. 1 lit. f)] – polegający na konieczności dokumentowania i rozliczania działań projektowych i statutowych oraz działaniach informacyjnych realizowanych poprzez wysyłkę informacji o wydarzeniach i działaniach Gniazda.
c) Bezpośrednim administratorem danych osobowych związanych z procesem rezerwacji jest Fundacja Aktywizmu Klimatycznego.
d) Dane nie są udostępniane innym odbiorcom lub podmiotom.
e) Każdy użytkownik Gniazda posiada prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
f) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Gniazdo Centrum Aktywizmu Klimatycznego